Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego”.

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZałacznik Nr 1 do-zapytania ofertowego.pdf
PDFZałacznik Nr 2 do-zapytania ofertowego.pdf
PDFInformacja o zamieszczeniu załączników Nr1- Nr2.pdf
DOCXZałacznik Nr 1 do-zapytania ofertowego-w wersji do edycji.docx
DOCXZałacznik Nr 2 do-zapytania ofertowego-w wersji do edycji.docx
PDFSpecyfikacja Zamówienia Publicznego.pdf
PDFAnaliza nośności drogi.pdf
PDFPomiar ruchu drogowego.pdf
PDFProjekt Umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf
 

Wersja XML