Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020, obejmująca informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

DOCINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W 2020.doc
XLSliczba osób a kwota.xls
DOCXPISMO.docx
DOCZałącznik 1 Wykonanie budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020.doc
XLSZałącznik Nr 2 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz udzielonych innym jst w 2020 roku .xls
XLSZałącznik Nr 3 - Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2020.xls
XLSZałącznik Nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2020 r. ulg, odroczeń, umorzeń.xls
XLSZałącznik Nr 5 Wykaz osób praw. i fiz. oraz jedn. org. nieposiad. osob. prawnej, którym udzielomo pom. publ. w roku 2020.xls
XLSZałącznik Nr 6 - Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020.xls
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020, obejmująca informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

DOCINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W 2020.doc
PDFPISMO.pdf
DOCZałącznik 1 Wykonanie budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020.doc
XLSZałącznik Nr 2 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz udzielonych innym jst w 2020 roku .xls
XLSZałącznik Nr 3 - Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2020.xls
XLSZałącznik Nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2020 r. ulg, odroczeń, umorzeń.xls
XLSXZałącznik Nr 5 Wykaz osób praw. i fiz. oraz jedn. org. nieposiad. osob. prawnej którym udzielono pom. publ. w roku 2020.xlsx
XLSZałącznik Nr 6 - Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020.xls

XLSXliczba osób o kwota pomocy ogółem.xlsx

Wersja XML