Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

DOCUchwała Nr.442.2021 ZPS z dnia 17.05.2021 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. .doc
Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

PDFUchwała Nr 4422021 ZPS z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku .pdf

PDFSkonsolidowany bilans jst sporządzony na dzień 31-12-2020 r..pdf

 

Wersja XML