Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 2”

Brak opisu obrazka

 

2. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle odc. Raszowa – granica powiatu”

Brak opisu obrazka

 

3. „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego – Etap 1”

Brak opisu obrazka

Wersja XML