Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2021 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2021 roku

PDFPismo na zarząd.pdf
PDFZał. 1 Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu na dz. 30.06.2021 r.pdf
PDFZał. 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu na dzień 30.06.2021 r..pdf
PDFZał. 3 Wyk. planu dochod. i wydatk. oraz przych. i rozch. Powiatu na dzień 30.06.2021 r..pdf
PDFZał. 4 Infor. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosći do dnia 30.06.2021 r..pdf
 

Wersja XML