Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp”.

DOKUMENTACJA DOSTĘONA CYFROWO:

DOCXogłoszenie o wyniku postępowania.docx
DOCXOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.docx
 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania .pdf
PDFOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy .pdf
 

Wersja XML