Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Data modyfikacji: 20-05-2022 14:00
 2. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2021
  Data modyfikacji: 18-05-2022 14:23
 3. „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich”
  Data modyfikacji: 18-05-2022 13:11
 4. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami dla części II” .
  Data modyfikacji: 17-05-2022 11:34
 5. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich””.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 07:46
 6. Budowa hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym, portiernią i infrastrukturą techniczną w Olszowej.
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:49
 7. Uchwała Nr 626/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku
  Data modyfikacji: 12-05-2022 11:34
 8. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Data modyfikacji: 10-05-2022 11:55
 9. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Data modyfikacji: 09-05-2022 12:39
 10. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Data modyfikacji: 09-05-2022 12:38
Wersja XML