Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Data modyfikacji: 21-09-2021 13:52
 2. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku
  Data modyfikacji: 21-09-2021 13:34
 3. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".
  Data modyfikacji: 21-09-2021 12:57
 4. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb funkcjonowania zbiorników wodnych tzw. "Stawów Pluderskich" zlokalizowanych w obrębach Pludry i Kolonowskie
  Data modyfikacji: 21-09-2021 09:09
 5. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Data utworzenia: 20-09-2021 15:58
 6. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp”.
  Data modyfikacji: 20-09-2021 15:39
 7. Aktualizacja Planu Postępowań
  Data modyfikacji: 20-09-2021 15:08
 8. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Data modyfikacji: 20-09-2021 14:25
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020, obejmująca informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Data modyfikacji: 20-09-2021 13:23
 10. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Data modyfikacji: 20-09-2021 09:43
Wersja XML